نمایش ۱۲۷ تا ۱۴۴ مورد از کل ۴۰۲ مورد.
سهیلا

سهیلا داروئیان

مربی
دانشکده مدیریت و حسابداری
سهیلا داروئیان
مربی دکتری
- دانشکده مدیریت و حسابداری

http://faculty.iausr.ac.ir/daroeyan/fa

گوگل اسکالر