رضا آقاطاهر

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)نقشه برداری سیستم اطلاعات مکانی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)مدیر گروه نقشه برداری واحد یادگار امام خمینی (ره)قطعیتمام وقت(تنظیم نشده)